Lịch lọc máu

Lịch lọc máu

Vui lòng điền thông tin đặt hẹn theo mẫu dưới đây.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận lại cuộc hẹn.
Quý khách cũng có thể đặt hẹn khám và yêu cầu tư vấn qua số Hotline Đơn Vị Lọc Máu 0931888457