DS Võ Thuỳ Trinh

Vị trí chuyên môn: Trưởng Khoa Dược

Chuyên khoa: Dược

Bằng cấp chuyên môn:

  • 2010 - 2013 : Dược Sĩ Đại Học, Đại Học Y Dược TP. HCM
  • 2008 - 2010 : Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP.HCM
  • 2002 - 2006 : Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học, Đại Học Mở TP.HCM
  • 2017 : Chứng chỉ quản lý bệnh viện
  • 2017 : Chứng chỉ đấu thầu

Kinh nghiệm:

  • 2017 - Nay: Trưởng khoa Dược, Bệnh Viện Đức Khang
  • 2016 - 2017 : Trưởng nhóm Dược, Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
  • 2007 - 2016 : Chuyên viên y tế dự phòng thành phố, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng TP.HCM

Thời gian làm việc:

Thứ 2 7h - 16h30
Thứ 3 7h - 16h30
Thứ 4 7h - 16h30
Thứ 5 7h - 16h30
Thứ 6 7h - 16h30
Thứ 7 7h - 16h30
Chủ Nhật Nghỉ
Chia sẻ: