DS Trần Tuyết Linh

Vị trí chuyên môn: Phó Trưởng Khoa Dược

Chuyên khoa: Dược

Bằng cấp chuyên môn:

  • 2017: Tốt nghiệp Doctor of Pharmacy (PharmD), Midwestern University - Chicago College of Pharmacy
  • 2020: Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (EMBA), Shidler School of Business - University of Hawaii, HCM City Campus

Kinh nghiệm:

  • 2017 - 2018: Dược Sĩ, Bệnh Viện FV

Thời gian làm việc:

Thứ 2 7h - 16h30
Thứ 3 7h - 16h30
Thứ 4 7h - 16h30
Thứ 5 7h - 16h30
Thứ 6 7h - 16h30
Thứ 7 7h - 16h30
Chủ Nhật Nghỉ
Chia sẻ: