CN Trịnh Hồng Trí

Vị trí chuyên môn: Trưởng Phòng Xét Nghiệm

Chuyên khoa: Xét Nghiệm

Bằng cấp chuyên môn:

  • Cử Nhân Đại Học Y Dược TP. HCM

Kinh nghiệm:

Thời gian làm việc:

Thứ 2 7h - 16h30
Thứ 3 7h - 16h30
Thứ 4 7h - 16h30
Thứ 5 7h - 16h30
Thứ 6 7h - 16h30
Thứ 7 7h - 16h30
Chủ Nhật Nghỉ

Chia sẻ: