Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
Xem thêm

Chạy thận và triệu chứng ngứa da

Bệnh nhân chạy thận thường cảm thấy ngứa, khô da, hoặc màu da bị đổi sắc tố, trong đó ngứa da là vấn đề thường gặp nhất.
Xem thêm

Các phương pháp điều trị bệnh suy thận mạn

Các phương pháp điều trị thay thế thận cho người bệnh suy thận mạn bao gồm: chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng, và ghép thận.
Xem thêm

Quyết định đoàn tự kiểm tra Chất lượng Bệnh viện năm 2020

Quyết định đoàn tự kiểm tra Chất lượng Bệnh viện năm 2020
Xem thêm

Kết quả thực hiện chỉ số Chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2020

Kết quả thực hiện chỉ số Chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2020
Xem thêm

Kế hoạch tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện năm 2020

Kế hoạch tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện năm 2020
Xem thêm

Ghi chép sự cố y khoa 6 tháng cuối năm 2020

Ghi chép sự cố y khoa 6 tháng cuối năm 2020
Xem thêm

Báo cáo tình hình trượt ngã 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tình hình trượt ngã 6 tháng cuối năm 2020
Xem thêm

Báo cáo đánh giá việc thực hiện bảng kiểm AT PTTT năm 2020

Báo cáo đánh giá việc thực hiện bảng kiểm AT PTTT năm 2020
Xem thêm

Báo cáo phòng ngừa nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo phòng ngừa nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh 6 tháng cuối năm 2020
Xem thêm

Báo cáo chống nhầm lẫn người bệnh quý IV năm 2020

Báo cáo chống nhầm lẫn người bệnh quý IV năm 2020
Xem thêm

Báo cáo sự cố y khoa 06 tháng cuối năm 2020

Báo cáo sự cố y khoa 06 tháng cuối năm 2020
Xem thêm